Vattenprover

Vi har precis fått svar på de vattenprover som tagits i Fiskmyran vid badplatsen och badön. Badvattnet är tjänligt. Mvh Styrelsen

KLIPPNING AV DIKESKANTERNA

Slutet på denna vecka eller under nästa vecka kommer dikeskanterna i Fagerholm att klippas.Tyvärr har inte leverantören angett ett datum.Vi vill göra alla uppmärksamma på att det bakom maskinen bla kan komma gräs, pinnar, grus Läs mer…

Mall för fullmakt till årsmöte

Medlem som inte har möjlighet att närvara på årsmötet kan ge fullmakt till ett ombud. Ett ombud kan endast representera en medlem. Länk till mall för fullmakt Bästa hälsningar från styrelsen

Kallelse och årsmöteshandlingar 2022

Kallelse och årsmöteshandlingar är nu stadgeenligt distribuerade via e-post samt post till föreningens medlemmar. Dokumenten är även tillgängliga på sidan om årsmöten. Debiteringslängden finns tillgänglig hos kassör Daniel Conte, Dalviksvägen 2. Bästa hälsningar från styrelsen

Planering inför midsommarfirande

Vägföreningen har nöjet att förmedla följande trevliga budskap från kommittén för årets midsommarfirande på festplatsen. Hej alla Fagerholmsbor! Planeringen inför Midsommarfirandet fortgår. Då vi inte haft gemensam midsommarfest på två år så behöver vi hjälp Läs mer…

Registrera en mailadress

Som beslutats vid förra årets möte kan styrelsen numera skicka ut kallelser till årsmötet via e-post. Vi i styrelsen vill uppmana så många som möjligt att kontakta oss och registrera sin mailadress. Detta är bra Läs mer…

Information från Fagerholms simskola

Välkommen till Fagerholms simskola 2022!  Den nybildade föreningen Fagerholms simskola är stolta att upprätthålla traditionen med sommarsimskola i Fiskmyran, en tradition vi haft sen 1969.  Vi inviger och bildar föreningen söndagen 24 april 2022 klockan Läs mer…

Uppdaterade stadgar

Lantmäteriet har nu registrerat föreningens stadgar med de ändringar som beslutades vid det senaste årsmötet. De paragrafer som uppdaterats är § 14 samt § 17. Stadgarna hittar ni här