Dikesklippning

Dikesklippning

Hej alla medlemmar! Dikesklippning är nu upphandlad och planerad till vecka 32. Arbetet kommer att faktureras baserat på nedlagd tid. Vi vill påminna om att ni gärna får hjälpa föreningen med skötsel av dikena längs våra vägar. Om ni själva tar bort sly, trädskott och växtlighet från dikena vid era fastigheter så går den upphandlade klippningen snabbare, vilket bidrar till att hålla våra kostnader nere.

Vi ber även alla medlemmar att hålla efter träd och växlighet på sina tomter som hänger in över vägen och diken, och därmed påverkar sikt och framkomlighet.

Stort tack till er som redan tagit hand om diken och träd vid era fastigheter, bra jobbat 🙂

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.