Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Hej alla medlemmar! Snart är dags att betala årets medlemsavgift som fakturerades i början av juli. Kom ihåg att ange er fastighetsbeteckning eller fakturanummer som meddelande när ni betalar så slipper ni påminnelser. Om ni inte hittar eller inte fått någon faktura så vill vi gärna höra från er via mail fv-styrelse@live.se. Bästa hälsningar från styrelsen

Dikesklippning

Dikesklippning

Hej alla medlemmar! Dikesklippning är nu upphandlad och planerad till vecka 32. Arbetet kommer att faktureras baserat på nedlagd tid. Vi vill påminna om att ni gärna får hjälpa föreningen med skötsel av dikena längs våra vägar. Om ni själva tar bort sly, trädskott och växtlighet från dikena vid era fastigheter så går den upphandlade klippningen snabbare, vilket bidrar till att hålla våra kostnader nere. Vi ber även alla medlemmar att hålla efter träd och växlighet på sina tomter som…

Läs mer Läs mer

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Hej alla medlemmar! Denna vecka skickas fakturorna för medlemsavgifterna ut, via epost för de fastigheter som registrerat sin epost-adress och som brev till övriga. Vänligen kontakta styrelsen på fv-styrelse@live.se om ni inte fått någon faktura. Bästa hälsningar från styrelsen

Avrinning från Dyn

Avrinning från Dyn

I samband med den stora renoveringen 2013 av Dyn och då framförallt reparation av de båda dämmena, beslöts storlek på avrinningen till de båda bäckarna i en vattendom. Åtgärderna i dämmena är delvis för att se till att avrinningen från Dyn fungerar vidare i de två bäckarna, då dessa vattendrag innehåller mycket liv vilka är beroende av ett konstant vattenflöde. Detta har lösts genom två identiska slangar vilka skall ge exakt lika vattenmängd till de två bäckarna under torrperioden dvs när…

Läs mer Läs mer

Badvattenprover

Badvattenprover

Hej alla medlemmar! Badvattenprover har tagits vid badplatsen Fiskmyran samt stranden Fagerholmsviken och rapporterna visar att badvattnet är godkänt och tjänligt. Länk till provresultat Fagerholms Badplats Länk till provresultat för Fagerholms Badstrand Bästa hälsningar från styrelsen

Protokoll från årsmöte

Protokoll från årsmöte

Hej alla medlemmar. Protokollet som distribuerades via mail finns nu även tillgängligt på vår hemsida, här. Bästa hälsningar från styrelsen

Midsommarfirande 2023

Midsommarfirande 2023

Fagerholms Simskola välkomnar alla på Fagerholm till traditionsenligt midsommarfirande på festplatsen nere vid klipporna (Svärtgärdsvägen / Midsommarängen) – klicka på denna länk för mer information. Simskolan söker frivilliga som kan hjälpa till med att göra i ordning ängen inför firandet! Hör av er till Patric Norling (0736561865) om ni kan hjälpa till med att slå ängen, klippa gräs eller dylikt.

Fullmakt vid föreningsstämma

Fullmakt vid föreningsstämma

Hej alla medlemmar. Om ni inte har möjlighet att närvara på årets föreningsstämma på söndag 2023-06-18 så kan ni ge ett ombud mandat att företräda er fastighet. Skriv då ut och fyll i denna blankett. Vänligen notera att varje ombud endast kan företräda en fastighet. Bästa hälsningar från styrelsen