Medlemsenkät 2020

Årets medlemsenkät är nu distribuerad till alla medlemmar som anmält sin mailadress. Vi önskar svar senast 12:e december. Saknar du enkäten? Skicka ett mail till fv-styrelse@live.se och uppge din fastighetsbeteckning så skickar vi enkäten till Läs mer…

FÖRSÄLJNING AV MARK

Årsmötet –  Försäljning av mark (19 Övriga frågor)  Styrelsen har fått ett flertal frågor och synpunkter kring denna fråga, och önskar därför göra några preciseringar och förtydliganden i tillägg till det som framgår av utsänt material. Ändamål och ansvar Styrelsen skall förvalta Läs mer…

ÄNDRING AV ANDELSTAL

Under rubriken “Ändring i andelstal” I verksamhetsberättelsen informerar styrelsen bland annat om att vi har börjat tillämpa 37 § AL (Anläggningslagen), som förutsätter att när ny fastighet inträder (t.ex vid avstyckning av tomt) ska ägaren förpliktas Läs mer…

PARKSLIDE

Då det är många i föreningen som har synpunkter och tankar angående parkslide, kommer föreningen bilda en arbetsgrupp som kommer arbeta med hur föreningen ska bekämpa denna invasiva växt. Arbetsgruppen kommer bestå av två representanter Läs mer…