Information från valberedningen

Information från valberedningen

Hej alla medlemmar! Valberedningen har gjort ett utskick till er alla de senaste dagarna och välkomnar intresserade och nyfikna att kontakt dem per telefon eller via deras mailadress fagerholmvalberedning@gmail.com . Länk till utskicket Bästa hälsningar från styrelsen

Trädfällning

Trädfällning

Tisdag 20/2 samt Torsdag 22/2 kommer arbete med att frihugga och fälla några större träd i Dalen (mellan Lagårn och Tillgrens Lada) att genomföras enligt Grönområdesplan. Vi ber er vara uppmärksamma om ni promenerar utmed stigen då arbete pågår. Bästa hälsningar från styrelsen

Påminnelse medlemsenkät!

Påminnelse medlemsenkät!

Hej alla medlemmar! Här kommer en påminnelse om att svara på årets medlemsenkät. Passa på och dela med dig om vad du tycker fungerar bra eller mindre bra i vår förening. Din åsikt är viktig! I skrivande stund har vi fått in 48 svar på enkäten vilket är i underkant för att vara representativt. Hör av dig till styrelsen på fv-styrelse@live.se så skickar vi enkäten till dig. Sista dag att svara på enkäten är lördag den 10 februari. Bästa hälsningar…

Läs mer Läs mer

Dialogmöte 3:e December

Dialogmöte 3:e December

Hej alla medlemmar! Styrelsen vill framföra ett stort TACK till er som kom och bidrog till att rensa och hålla efter våra grönområden den 28:e oktober.  Till er som hade förhinder ser vi fram emot att ses till vårens städdag, den 24:e mars 2024. Vi är måna om en bra dialog i föreningen och bjöd under förra verksamhetsåret in till två dialogmöten. Nu upplever vi att det är dags igen och bjuder därför in till ett nytt möte för dialog och frågor…

Läs mer Läs mer

Städdag 28 oktober från kl 10.00

Städdag 28 oktober från kl 10.00

Hej alla medlemmar! Vi ser fram emot att ses på lördag och vill bara påminna om att det vore bra om ni tar med verktyg som ex.vis, sekatörer, räfsor, mm. För information blir det korvgrillning vid 12.15 tiden för alla som deltar, dels vid boulebanan samt vid område 6 (mellan Svärtgärdsvägen 21 och Fiskmyrevägen) Välkomna!

Påminnelse arbetsdag 28 oktober

Påminnelse arbetsdag 28 oktober

Hej alla medlemmar! Här kommer en påminnelse om nästa arbetsdag enligt den Grönområdesplan som antogs vid årsmötet 2023. Vi ser fram emot god uppslutning så vi kan få mycket gjort tillsammans! På respektive område kommer ansvariga inom Grönområdesgruppen finnas på plats.Medlemmar i Fagerholms Vägförening är välkomna att välja område för engagemang och arbetsinsats. 28 oktober från kl 10.00Område 5-Dyn Nya Dämmet (Anna Tillgren)-Bäcken från Fiskmyran mot Dyn inkl området bakom tennisbanorna (Björn Berggren) Område 6-Rensa stig mellan Svärtgärdsvägen till Fiskmyrevägen…

Läs mer Läs mer

Beläggningsarbete vecka 40

Beläggningsarbete vecka 40

Hej alla medlemmar. Planen för det kommande beläggningsarbetet är nu att det kommer att ske under onsdag-torsdag denna vecka, 4-5 oktober. Markerade sträckor på Uddvägen, i backen vid Fiskmyrans dämme samt på Svärtgärdsvägen i backen från korsningen med Kroken kommer att få ny beläggning (JIMT) samt nytt bärlager där det behövs. Arbetet kan innebära vissa trafikstörningar under dessa dagar, så vi ber alla visa förståelse och tålamod. Bästa hälsningar från styrelsen

Planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm

Planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm

Hej alla medlemmar! Här följer information om planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm enligt den Grönområdesplan som antogs vid årsmötet 2023. På respektive område kommer ansvariga inom Grönområdesgruppen finnas på plats.Medlemmar i Fagerholms Vägförening är välkomna att välja område för engagemang och arbetsinsats. 28 oktober från kl 10.00Område 5-Dyn Nya Dämmet (Anna Tillgren)-Bäcken från Fiskmyran mot Dyn inkl området bakom tennisbanorna (Björn Berggren) Område 6-Rensa stig mellan Svärtgärdsvägen till Fiskmyrevägen ner mot Fiskmyran ( Fredrik Odebring, Rolf Boström) Rensa sly…

Läs mer Läs mer

Beläggningarbete senarelagt

Beläggningarbete senarelagt

Hej alla medlemmar. Som vi skrev i nyhetsbrevet så var årets beläggningsarbete senarelagt till vecka 38 och 39. Entreprenören meddelar nu ytterligare försening till vecka 40 eller 41 på grund av vädret. Vi beklagar och återkommer när datum för arbetet är bestämt. Bästa hälsningar från styrelsen