Browsed by
Kategori: Allmänt

Alla kan se denna kategori

Dialogmöte 3:e December

Dialogmöte 3:e December

Hej alla medlemmar! Styrelsen vill framföra ett stort TACK till er som kom och bidrog till att rensa och hålla efter våra grönområden den 28:e oktober.  Till er som hade förhinder ser vi fram emot att ses till vårens städdag, den 24:e mars 2024. Vi är måna om en bra dialog i föreningen och bjöd under förra verksamhetsåret in till två dialogmöten. Nu upplever vi att det är dags igen och bjuder därför in till ett nytt möte för dialog och frågor…

Läs mer Läs mer

Städdag 28 oktober från kl 10.00

Städdag 28 oktober från kl 10.00

Hej alla medlemmar! Vi ser fram emot att ses på lördag och vill bara påminna om att det vore bra om ni tar med verktyg som ex.vis, sekatörer, räfsor, mm. För information blir det korvgrillning vid 12.15 tiden för alla som deltar, dels vid boulebanan samt vid område 6 (mellan Svärtgärdsvägen 21 och Fiskmyrevägen) Välkomna!

Påminnelse arbetsdag 28 oktober

Påminnelse arbetsdag 28 oktober

Hej alla medlemmar! Här kommer en påminnelse om nästa arbetsdag enligt den Grönområdesplan som antogs vid årsmötet 2023. Vi ser fram emot god uppslutning så vi kan få mycket gjort tillsammans! På respektive område kommer ansvariga inom Grönområdesgruppen finnas på plats.Medlemmar i Fagerholms Vägförening är välkomna att välja område för engagemang och arbetsinsats. 28 oktober från kl 10.00Område 5-Dyn Nya Dämmet (Anna Tillgren)-Bäcken från Fiskmyran mot Dyn inkl området bakom tennisbanorna (Björn Berggren) Område 6-Rensa stig mellan Svärtgärdsvägen till Fiskmyrevägen…

Läs mer Läs mer

Beläggningsarbete vecka 40

Beläggningsarbete vecka 40

Hej alla medlemmar. Planen för det kommande beläggningsarbetet är nu att det kommer att ske under onsdag-torsdag denna vecka, 4-5 oktober. Markerade sträckor på Uddvägen, i backen vid Fiskmyrans dämme samt på Svärtgärdsvägen i backen från korsningen med Kroken kommer att få ny beläggning (JIMT) samt nytt bärlager där det behövs. Arbetet kan innebära vissa trafikstörningar under dessa dagar, så vi ber alla visa förståelse och tålamod. Bästa hälsningar från styrelsen

Planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm

Planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm

Hej alla medlemmar! Här följer information om planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm enligt den Grönområdesplan som antogs vid årsmötet 2023. På respektive område kommer ansvariga inom Grönområdesgruppen finnas på plats.Medlemmar i Fagerholms Vägförening är välkomna att välja område för engagemang och arbetsinsats. 28 oktober från kl 10.00Område 5-Dyn Nya Dämmet (Anna Tillgren)-Bäcken från Fiskmyran mot Dyn inkl området bakom tennisbanorna (Björn Berggren) Område 6-Rensa stig mellan Svärtgärdsvägen till Fiskmyrevägen ner mot Fiskmyran ( Fredrik Odebring, Rolf Boström) Rensa sly…

Läs mer Läs mer

Beläggningarbete senarelagt

Beläggningarbete senarelagt

Hej alla medlemmar. Som vi skrev i nyhetsbrevet så var årets beläggningsarbete senarelagt till vecka 38 och 39. Entreprenören meddelar nu ytterligare försening till vecka 40 eller 41 på grund av vädret. Vi beklagar och återkommer när datum för arbetet är bestämt. Bästa hälsningar från styrelsen

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Hej alla medlemmar! Snart är dags att betala årets medlemsavgift som fakturerades i början av juli. Kom ihåg att ange er fastighetsbeteckning eller fakturanummer som meddelande när ni betalar så slipper ni påminnelser. Om ni inte hittar eller inte fått någon faktura så vill vi gärna höra från er via mail fv-styrelse@live.se. Bästa hälsningar från styrelsen

Dikesklippning

Dikesklippning

Hej alla medlemmar! Dikesklippning är nu upphandlad och planerad till vecka 32. Arbetet kommer att faktureras baserat på nedlagd tid. Vi vill påminna om att ni gärna får hjälpa föreningen med skötsel av dikena längs våra vägar. Om ni själva tar bort sly, trädskott och växtlighet från dikena vid era fastigheter så går den upphandlade klippningen snabbare, vilket bidrar till att hålla våra kostnader nere. Vi ber även alla medlemmar att hålla efter träd och växlighet på sina tomter som…

Läs mer Läs mer

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter

Hej alla medlemmar! Denna vecka skickas fakturorna för medlemsavgifterna ut, via epost för de fastigheter som registrerat sin epost-adress och som brev till övriga. Vänligen kontakta styrelsen på fv-styrelse@live.se om ni inte fått någon faktura. Bästa hälsningar från styrelsen

Avrinning från Dyn

Avrinning från Dyn

I samband med den stora renoveringen 2013 av Dyn och då framförallt reparation av de båda dämmena, beslöts storlek på avrinningen till de båda bäckarna i en vattendom. Åtgärderna i dämmena är delvis för att se till att avrinningen från Dyn fungerar vidare i de två bäckarna, då dessa vattendrag innehåller mycket liv vilka är beroende av ett konstant vattenflöde. Detta har lösts genom två identiska slangar vilka skall ge exakt lika vattenmängd till de två bäckarna under torrperioden dvs när…

Läs mer Läs mer