Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Fiske i Fiskmyran och Dyn

Fiske i Fiskmyran och Dyn

Medlemmar i Fagerholms Vägförening har rätt att fiska i ovanstående sjöar samt tillhörande rinnande vatten (undantag de bäckar som rinner över privat tomtmark).

Fiske får bedrivas med handredskap dvs spö eller handhållen metrev. Undantag finns för följande fasta redskap; angeldon 10 stycken och kräftburar 10 per medlem/hushåll. Även sk mörtslunga för fångst av betesfisk får användas.

Fiske med nät, långrev samt övriga fasta redskap är inte tillåtet. Vårda fisket och ta inte upp för mycket fisk och kräftor. Återutsänt fisk som inte ska ätas och tänk på minimimåttet för kräftor är 10 cm.

Lämna inte fiskelinor och övrigt som kan skata fåglar och annat vilt.

Fagerholms Vägförening säljer inte fiskekort eller upplåter inte fiske till utomstående personer. Otillåtet fiske beivras.

På grund av den känsliga miljön i Fiskmyran, får endast båtar utan förbränningsmotorer användas. Ett undantag gäller för elmotorer så länge inte hastigheten överstiger 5 knop.