Tjällossning – max fordonsvikt 4 ton från 9:e mars

Tjällossning – max fordonsvikt 4 ton från 9:e mars

Hej alla medlemmar. Vi kommer nu in i tjällossningsperioden vilket innebär att vår väg är extra känslig för tung belastning. För att minska slitaget och de kostnader det medför så begränsar vi från och med lördagen den 9:e mars tillåten trafik på våra vägar till fordon med maximal vikt 4 ton. Blåljus, sophämtning och slamsugning är behörig trafik och har dispens från denna regel.

Denna begränsning gäller tills tjällossningen är över vilket brukar ta från ett par veckor upp till en månad beroende på väderlek.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.