Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Avrinning från Dyn

Avrinning från Dyn

I samband med den stora renoveringen 2013 av Dyn och då framförallt reparation av de båda dämmena, beslöts storlek på avrinningen till de båda bäckarna i en vattendom. Åtgärderna i dämmena är delvis för att se till att avrinningen från Dyn fungerar vidare i de två bäckarna, då dessa vattendrag innehåller mycket liv vilka är beroende av ett konstant vattenflöde. Detta har lösts genom två identiska slangar vilka skall ge exakt lika vattenmängd till de två bäckarna under torrperioden dvs när allt fungerar . På förekommen anledning så är det INTE tillåtet att dra bort rör och eller ändra på de åtgärder som genomförts, vilket skett. Vi har känt oss tvungna att göra en polisanmälan och hoppas att det inte kommer att upprepas. 

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.