Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm

Planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm

Hej alla medlemmar! Här följer information om planerade områden och arbetsdagar på Fagerholm enligt den Grönområdesplan som antogs vid årsmötet 2023.

På respektive område kommer ansvariga inom Grönområdesgruppen finnas på plats.
Medlemmar i Fagerholms Vägförening är välkomna att välja område för engagemang och arbetsinsats.

28 oktober från kl 10.00
Område 5
-Dyn Nya Dämmet (Anna Tillgren)
-Bäcken från Fiskmyran mot Dyn inkl området bakom tennisbanorna (Björn Berggren)

Område 6
-Rensa stig mellan Svärtgärdsvägen till Fiskmyrevägen ner mot Fiskmyran ( Fredrik Odebring, Rolf Boström)

Rensa sly utmed Fagerhomsbacken (Christina Guggenberger)

24 mars från kl 10.00
preliminärt nedan områden:

Område 9 Midsommarplatsen samt upp mot klipporna (Christina Hugosson)
Område 10 Dalen, stigen mellan Lagårn och Tillgrens Lada (Christina Hugosson, Anna Tillgren)
Område 3, mot Fiskmyran i början av Fagerholmsvägen (Björn Berggren)

Grönområdesgruppen kommer även under vintern ta hand om vissa av de stora högarna som blev efter rensning vid Midsommarplatsen samt förbereda arbete med fällning av träd område 10/Dalen enligt plan.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.