Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Beläggningsarbete vecka 40

Beläggningsarbete vecka 40

Hej alla medlemmar. Planen för det kommande beläggningsarbetet är nu att det kommer att ske under onsdag-torsdag denna vecka, 4-5 oktober. Markerade sträckor på Uddvägen, i backen vid Fiskmyrans dämme samt på Svärtgärdsvägen i backen från korsningen med Kroken kommer att få ny beläggning (JIMT) samt nytt bärlager där det behövs.

Arbetet kan innebära vissa trafikstörningar under dessa dagar, så vi ber alla visa förståelse och tålamod.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.