Påminnelse arbetsdag 28 oktober

Påminnelse arbetsdag 28 oktober

Hej alla medlemmar! Här kommer en påminnelse om nästa arbetsdag enligt den Grönområdesplan som antogs vid årsmötet 2023. Vi ser fram emot god uppslutning så vi kan få mycket gjort tillsammans!

På respektive område kommer ansvariga inom Grönområdesgruppen finnas på plats.
Medlemmar i Fagerholms Vägförening är välkomna att välja område för engagemang och arbetsinsats.

28 oktober från kl 10.00
Område 5
-Dyn Nya Dämmet (Anna Tillgren)
-Bäcken från Fiskmyran mot Dyn inkl området bakom tennisbanorna (Björn Berggren)

Område 6
-Rensa stig mellan Svärtgärdsvägen till Fiskmyrevägen ner mot Fiskmyran ( Fredrik Odebring, Rolf Boström)

Rensa sly utmed Fagerhomsbacken (Christina Guggenberger)

Grönområdesgruppen kommer även under vintern ta hand om vissa av de stora högarna som blev efter rensning vid Midsommarplatsen samt förbereda arbete med fällning av träd område 10/Dalen enligt plan.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.