Kallelse och årsmöteshandlingar 2021

Kallelse och årsmöteshandlingar 2021

Kallelse och årsmöteshandlingar för verksamhetsåret 2021/2022 är nu stadgeenligt distribuerade via post till föreningens medlemmar. Dokumenten är även tillgängliga på sidan om årsmöten.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.