Årsmöten

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll till de senaste årens årsmöten i vägföreningen.

År 2021

Årsmöteshandlingar

Underlag för motioner

År 2020

Årsmöteshandlingar


År 2019


År 2018


År 2017


År 2016


År 2015


År 2014

Obs: Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.