Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Årsmöten

Årsmöten

Här hittar du kallelser, handlingar och protokoll till de senaste årens årsmöten i vägföreningen.

År 2022

Protokoll från Fagerholms vägförenings årsmöte den 19 juni 2022

Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman

Årsmöteshandlingar

Kallelse årsstämma 2022-06-19

Fullmakt 2022-06-19

Bilaga 1 – Årsredovisning 220430-FV

Bilaga 2 – Revisionsberättelse FV 2022

Bilaga 3 – Analys enskild väg

Bilaga 4 – Underhållsplan Fagerholm v1.0

Bilaga 5 – Motioner

Bilaga 6 – Budget för 2022-2023 FV

Bilaga 7 – Likviditetsbudget 2022-2023 FV

År 2021

Protokoll från Fagerholms vägförenings årsmöte den 5 september 2021

Reviderad budget 2021/2022

Årsmöteshandlingar

Underlag för motioner

År 2020

Årsmöteshandlingar


År 2019


År 2018


År 2017


År 2016


År 2015


År 2014

Obs: Om du har en fråga som du vill att styrelsen ska besvara, ska du alltid skicka ett mail.