Trum-rensning

Trum-rensning

Hej alla medlemmar. De senaste dagarnas ymniga regnande har tyvärr skapat lite problem på några delar av vårt vägnät. Diken fylls upp och vattnet behöver kunna flöda fritt för att inte svämma över, men på några platser har trummor under infarter blockerats av kvistar och annat, vilket tvingat vattnet söka andra mindre önskvärda vägar.

Styrelsen vill påminna alla fastighetsägare att ansvaret för att hålla trummor under infarter rensade ligger på fastighetsägaren, inte föreningen. Ni som har dessa trummor ombedes kontrollera och åtgärda vid behov så att flödet inte blockerats.

Med bästa hälsningar och förhoppningar om bättre väder / styrelsen

Kommentarer är stängda.