Grönområdesgrupp

Enligt Årsmötet har en Grönområdesgrupp bildats. Gruppen består av representanter från styrelsen samt engagerade skogsvårdskunniga (teoretiskt och praktiskt) Fagerholmsbor. Grönområdesgruppens medlemmar; Christina Guggenberger (styrelserepresentant) Christina Hugosson Anna Tillgren Björn Berggren Rolf Boström Fredrik Odebring (styrelserepresentant) Läs mer…

Snö och träd över vägen

Hej alla medlemmar, nu har vintern kommit med besked och vår entreprenör arbetar för fullt med att röja snö från våra vägar. Tyvärr har ett träd fallit över vägen ner mot Fagerholmsviken så att Vattenfall Läs mer…

Dikesklippningen

Hej alla medlemmar!Nya inplanerade tider för dikesklippning är 11, 12 och 13 oktober. Dock kan regn innebära att arbetet behöver flyttas fram ytterligare. Så vi får hålla tummar att det inte blir några mer förseningar Läs mer…

Begränsad framkomlighet den 25 Aug

Torsdag den 25 augusti kommer det en leverans till Fagerholmsvägen 46 mellan 11.00-12.00.Det kommer att ta ca en timme att lasta av och under denna tid kommer framkomligheten att vara begränsad. Bästa hälsningar från styrelsen

Låga vattennivåer

Hej alla medlemmar! Sommaren börjar röra sig mot sitt slut men än så länge verkar värmen hålla i sig. Tyvärr medför det varma och torra vädret att våra sjöar Fiskmyran och Dyn kraftigt avdunstar, och Läs mer…

Parkslide åter i Fagerholm

Parksliden har etablerat sig på flera håll på Fagerholm sedan Vattenfall grävde ner ledningar. Parksliden är invasiv och tränger bort all annan växtlighet där den slår rot och hotar den biologiska mångfalden och ekosystemet. Enligt Läs mer…