Vattenprover

Vi har precis fått svar på de vattenprover som tagits i Fiskmyran vid badplatsen och badön. Badvattnet är tjänligt. Mvh Styrelsen

KLIPPNING AV DIKESKANTERNA

Slutet på denna vecka eller under nästa vecka kommer dikeskanterna i Fagerholm att klippas.Tyvärr har inte leverantören angett ett datum.Vi vill göra alla uppmärksamma på att det bakom maskinen bla kan komma gräs, pinnar, grus Läs mer…

Kallelse och årsmöteshandlingar 2022

Kallelse och årsmöteshandlingar är nu stadgeenligt distribuerade via e-post samt post till föreningens medlemmar. Dokumenten är även tillgängliga på sidan om årsmöten. Debiteringslängden finns tillgänglig hos kassör Daniel Conte, Dalviksvägen 2. Bästa hälsningar från styrelsen