Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vänta med att bada

Vänta med att bada

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på den uppmaning som kommunen publicerat på sin hemsida om att avvakta med bad, på grund av risken för otjänligt vatten.

Kommunen skriver att det kraftiga regnfall som fallit de senaste dagarna ökar risken för att våra sjöar, hav och vattendrag dras med förhöjda halter av smuts och bakterier. Vi måste utgå ifrån att detta även gäller Fiskmyran och att det därför är olämpligt att bada för tillfället.

Vi kommer att ta vattenprover i Fiskmyran och lägga upp resultatet på hemsidan.

Som vi tidigare har skrivit om i nyhetsbrev och verksamhetsberättelse så har styrelsen en dialog med kommunen avseende kontroll av de fastigheter som har avlopp som gränsar till Fiskmyran. Kommunen har gjort en genomgång av samtliga fastigheter i området som ligger i anslutning till Fiskmyran. Styrelsen har tagit del av resultatet och noterar att majoriteten av avloppen är godkända. Två fastigheter har ej godkända avlopp. En av fastigheterna har fått ett förbud från kommunen med vite från och med 2022. För den andra fastigheten pågår fortfarande kommunens hantering av ärendet.

Styrelsen kommer att träffa kommunens miljöinspektör för en genomgång vid Fiskmyran nästa vecka, prelimärt den 10:e juni.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.