Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Kampanj för bättre trafiksäkerhet i korsningen Mörtviksvägen

Kampanj för bättre trafiksäkerhet i korsningen Mörtviksvägen

Hej medlemmar! Birgitta Bolleman och vägföreningens trafiksäkerhetsgrupp har engagerat sig i arbetet med att förbättra säkerheten vid busshållplatsen och i korsningen där Fagerholmsvägen möter Mörtviksvägen.

Birgitta och trafiksäkerhetsgruppen har efterfrågat åtgärder av Trafikverket, som tyvärr svarat att sträckan inte är prioriterad.

Vi är inte nöjda med detta svar och vill därför uppmuntra alla medlemmar som vill stötta detta initiativ att kontakta Trafikverket via mail  (trafikverket@trafikverket.se

Sätt gärna Birgitta på kopia (birgitta.bolleman@gmail.com) så hon vet hur många som kontaktat Trafikverket och kan använda denna information i kommande mediakontakter.

För att underlätta för er har trafiksäkerhetsgruppen tagit fram denna text som ni kan använda.

Rubrik:  Farlig Utfart Fagerholmsvägen/Mörtvksvägen, ärendenummer trv#1121959 

Text: Trafiksäkerhetsgruppen vid Fagerholm, Ingarö har per mail kontaktat Trafikverket beträffande en mycket farlig utfart och olyckligt placerad busshållplats där Fagerholmsvägen möter Mörtviksvägen. I ert svar till Trafiksäkerhetsgruppen med ärendenummer trv#1121959 skriver ni att ni inte kan prioritera att, under de närmaste åren, lägga resurser avsatta för trafiksäkerhet på denna sträcka. Med tanke på den betydande trafikosäkerhet som råder inte bara för boende och barn på Fagerholm, men även för alla övriga trafikanter som passerar utfarten, så tycker vi att detta svar är otillfredsställande. Vi stöder därför Fagerholms Trafiksäkerhetsgrupps krav på snabba och relevanta åtgärder.

Med vänliga hälsningar

N N

Kommentarer är stängda.