Kallelse till årsstämma 2021-09-05

Hej alla medlemmar! Kallelsen till årets stämma är nu under distribution via post med stadgeenlig framförhållning och formalia. Dokumenten finns även tillgängliga digitalt på sidan med årsmötesdokument och nedan. Bästa hälsningar från styrelsen

Dikning

Hej alla medlemmar. Vi har nu börjat förbereda inför dikning på några delar av vägnätet och en del av detta är markering av kabel som ligger i dikena. De pinnar som sitter i dikena markerar Läs mer…

Vänta med att bada

Vi vill uppmärksamma alla medlemmar på den uppmaning som kommunen publicerat på sin hemsida om att avvakta med bad, på grund av risken för otjänligt vatten. Kommunen skriver att det kraftiga regnfall som fallit de Läs mer…

Trum-rensning

Hej alla medlemmar. De senaste dagarnas ymniga regnande har tyvärr skapat lite problem på några delar av vårt vägnät. Diken fylls upp och vattnet behöver kunna flöda fritt för att inte svämma över, men på Läs mer…