Browsed by
Författare: admin

Arbetsdag 1 Maj med anledning av arbetet vid Midsommarplatsen 

Arbetsdag 1 Maj med anledning av arbetet vid Midsommarplatsen 

Enligt Skogvårdsplanen arbetar vi vidare med åtgärden att frihugga gamla ekar tillsammans med tallar och skogslind. Nu är det mesta mellan midsommarplatsen och havet gallrat, återstår lite arbete mellan midsommarplatsen och Ekstranda samt gallra i björkarna längs diket och någon utglesning av några ekar och tallar som står för nära varandra. Beroende på hur snön smälter bort och hur blött det blir i marken så är planerna att köra ut virket så snart som möjligt.Riset kommer att läggas i högar…

Läs mer Läs mer

Vill du vara med i styrelsen?

Vill du vara med i styrelsen?

Från och med årsmötet i juni 2023 behövs nya styrelsemedlemmar. Vi välkomnar personer som vill engagera sig i föreningens ekonomi och vägförvaltning som kassör respektive vägfogde.  Är du den vi söker eller vet du någon som du tror skulle passa bra, kontakta oss i valberedningen på fagerholmvalberedning@gmail.com, gärna före den 31 mars. Vi värdesätter din kompetens och erfarenhet högt men även ditt intresse att lära dig om arbetet att leda och förvalta en samfällighet med enskild väg. Styrelseledamöter erhåller arvode. Hör…

Läs mer Läs mer

Tjällossning – max fordonsvikt 4 ton

Tjällossning – max fordonsvikt 4 ton

Hej alla medlemmar. Vi är nu i tjällossningsperioden vilket innebär att vår väg är extra känslig för tung belastning. För att minska slitaget och de kostnader det medför så begränsar vi tillåten trafik på våra vägar till fordon med maximal vikt 4 ton. Blåljus, sophämtning och slamsugning är behörig trafik och har dispens från denna regel. Denna begränsning gäller tills tjällossningen är över vilket brukar ta ett par veckor. Bästa hälsningar från styrelsen

INVENTERING AV SOMMARVATTEN

INVENTERING AV SOMMARVATTEN

Med anledning av Länsstyrelsen ärende gällande dämmet Fiskmyran har frågan väckts hur mycket vatten vi medlemmar använder då det finns många enskilda samt kollektivt ägda sommarvattenpumpar runt Fiskmyran och Dyn. Avrinningen från Fiskmyran ner mot saltsjön via sjön Dyn vidare med de två bäckarna mot Festplatsen och Fagerholms gård. Dessa vattendrag innehåller mycket liv vilka är beroende av ett konstant vattenflöde även under riktigt torra perioder. Styrelsen behöver inventera dessa anläggningar och ber alla som äger en dylik anläggning att…

Läs mer Läs mer

Nu händer det grejer!

Nu händer det grejer!

Hej alla medlemmar. Vi har publicerat en ny och fräsch hemsida. Här kommer massvis med ny information upp. Ta gärna en liten stund att bekanta er med den nya layouten. Nytt för denna gång är att hemsidan kommer med en inloggnings del som är privat för alla medlemmar. För att få tillgång till inloggning så behöver ni registrera er. Vid frågor och funderingar kontakta oss på styrelsemailen fv-styrelse@live.se Förresten för att göra hemsidan lite finare skulle det vara roligt med…

Läs mer Läs mer

Simskola 2023

Simskola 2023

Vägföreningen har nöjet att förmedla information om årets simskola 2023. Simskolan genomförs som vanligt v28-29. 23 april har Fagerholms simskola årsmöte läs gärna mer på hemsidan. https://sites.google.com/view/fagerholmssimskola/hem?authuser=0

Frihuggning av ekar bakom midsommarängen och ut mot havet på Fagerholm

Frihuggning av ekar bakom midsommarängen och ut mot havet på Fagerholm

På fredag startar naturvårdsarbetet med frihuggning runt ekarna på midsommarängen och ut mot havet enligt Skogsstyrelsens rådgivning och motionen som lades till Årsmötet 2022. Detta för att få ett vackrare Fagerholm, mer likt de gamla kulturmarker med ståtliga ekar och hasselsnår som fanns här tidigare. Dvs, innan asp och gran tog över, växer in i och gör så att våra ekars livsutrymme försvinner.Vi har anlitat en entreprenör som startar arbetet under vecka 7. Trädfällning kommer att ske manuellt med motorsåg…

Läs mer Läs mer