Kallelse och årsmöteshandlingar 2022

Kallelse och årsmöteshandlingar 2022

Kallelse och årsmöteshandlingar är nu stadgeenligt distribuerade via e-post samt post till föreningens medlemmar. Dokumenten är även tillgängliga på sidan om årsmöten.

Debiteringslängden finns tillgänglig hos kassör Daniel Conte, Dalviksvägen 2.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.