Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Mall för fullmakt till årsmöte

Mall för fullmakt till årsmöte

Medlem som inte har möjlighet att närvara på årsmötet kan ge fullmakt till ett ombud. Ett ombud kan endast representera en medlem.

Länk till mall för fullmakt

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.