Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Granbarkborre – vad gör föreningen

Granbarkborre – vad gör föreningen

Hej alla medlemmar.

Flera träd på Fagerholm är tyvärr drabbade av granbarkborre. Styrelsen har fått flera frågor om vad föreningen avser göra åt situationen och vill därför berätta hur vi tänker.

Vid avverkning av träd angripna av granbarkborre behöver man även ta bort närliggande (ca en trädlängd), synbart friska granar som troligtvis också är drabbade. Dessutom är är det mycket viktigt att allt virke transporteras bort. Detta sammantaget innebär stora kostnader.

Inom vår grönområdesplan arbetar vi med att ta fram en strategi och åtgärdsplan som kan rymmas inom vår budget. Fortsättningsvis uppmanar vi alla medlemmar att i möjligaste mån åtgärda problemet på sina respektive fastigheter, samt att fortsätta meddela oss problemområden via mail till fv-styrelse@live.se

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.