Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman

Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman

På årsstämman 2022-06-19 godkändes en korrigerad version av den budget för 2022/2023 som skickades med kallelsen, där intäktsposterna “Medlemsavgifter” och “Extra avgift Rädda dyn” justerades ner. I protokollet från årsstämman framgår detta av punkt 15. Nu finns denna version av budgeten på hemsidan och är även distribuerad till medlemmarna på samma sätt som protokollet.

Korrigerad budget för 2022/2023 från årsstämman

Bästa hälsningar från styrelsen 

Kommentarer är stängda.