Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Fiskmyrans vatten – nulägesrapport

Fiskmyrans vatten – nulägesrapport

Hej alla medlemmar! Styrelsen får många frågor om vattnet i Fiskmyran och vill därför informera om läget, vad som är gjort och vad som är planerat för framtiden.

Den senaste tiden har det vuxit vass och näckrosor på några ytor i sjön, främst i den nordvästra viken som syns från Fagerholmsvägen och i den sydöstra viken som syns från några av fastigheterna på Uddvägen. Motsvarande situation uppstod även förra sommaren. Styrelsen sökte då råd från Värmdö kommuns chef för enheten avlopp och enskilt vatten, som även konsulterade kommunens vattenekolog och vattenstrateg. Utifrån deras svar beslutade vi att inte klippa vass och näckrosor med motordriven vassklippare eftersom detta drar upp sediment från sjöbotten vilket kan innebära att mer näringsämnen frigörs vilket kan skapa ytterligare påväxt. Om arbetet sker med försiktighet kan det dock vara positivt att klippa vissa typer av vattenväxter. Därför har vi köpt in en lie som finns till utlåning. Alla bor runt Fiskmyran och vill rensa försiktigt i sjön är välkomna att låna lien för att slå vass och ta bort annan växtlighet.

Styrelsen tar varje år badvattenprover i Fiskmyran (vid Forsen och vid badplatsen) för att säkra att vattnet går bra att bada i. Liksom förra året indikerar analysen av proverna är vattnet tjänligt och värdena är till och med bättre detta år.

Några områden på Fiskmyran har drabbats av en beläggning och alger, huvudsakligen inom samma områden där det vuxit vass och näckrosor. Det ser inte trevligt ut och styrelsen kommer att söka råd från kommunen om lämpliga åtgärder, i tillägg till de som vi fick förra året och återgav i avsnitt 6.8 i kallelsen till årsmötet: 

Basvattenprov har tagits och skickats till Bygg- och Miljöavdelningen Värmdö kommun, då det förekommit skumbildning. Enligt svar är det en effekt av ökad biologisk nedbrytning i sjön troligen pga en kombination av ökad övergödning och varma temperaturer. Även ett ökat tryck på enskilda avlopp i och med pandemin, då fler utnyttjar sina sommarhus. Kraftiga regnfall under våren och sommaren kan även ha orsakat ett ökat läckage av närsalter. Förslag på rekommendationen är att man som enskild fastighetsägare tex kan vara sparsam med gödning av trädgårdsland, inte tvätta bilen hemma, använda miljövänliga rengöringsmedel samt inte grumla upp sediment i sjön vilket frigör närsalter

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.