Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Arbete vid dämmet 22 december

Arbete vid dämmet 22 december

Vattennivån har under en längre tid varit lägre än normalt och en av de möjliga orsakerna till detta kan vara läckage genom dämmet vid Fagerholmsvägen. Den 22:a december kommer arbete att utföras vid dämmet som kan innebära viss trafikstörning med några kortare stopp under dagen.

Vänliga hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.