Aktuellt i Fagerholm – julen 2020

Hej alla medlemmar – här kommer årets andra nyhetsbrev med information om vad som händer i föreningen och resultatet av årets medlemsenkät!

Varma jul och nyårshälsningar från styrelsen