Vattenkvalitén i Fiskmyran

Vattenkvalitén i Fiskmyran

Styrelsen vill informera om problem med vattenkvalitén i Fiskmyran och att det finns en risk för att orsaken till problemen är utsläpp av orenat vatten i sjön. Eftersom vi som samfällighetsförening ansvarar för att sjöarna och grönområden i området sköts på ett ansvarsfullt sätt så har styrelsen startat en dialog med Värmdö kommun avseende kontroll av de fastigheter som har avlopp som gränsar till Fiskmyran.

Kommentarer är stängda.