Vill du vara med i styrelsen?

Vill du vara med i styrelsen?

Från och med årsmötet i juni 2023 behövs nya styrelsemedlemmar. Vi välkomnar personer som vill engagera sig i föreningens ekonomi och vägförvaltning som kassör respektive vägfogde.  Är du den vi söker eller vet du någon som du tror skulle passa bra, kontakta oss i valberedningen på fagerholmvalberedning@gmail.com, gärna före den 31 mars. Vi värdesätter din kompetens och erfarenhet högt men även ditt intresse att lära dig om arbetet att leda och förvalta en samfällighet med enskild väg. Styrelseledamöter erhåller arvode. Hör gärna av dig om du har några frågor till oss i valberedningen.

Tillsammans kan vi hjälpas åt för ett Fagerholm vi alla trivs i!

Vänliga hälsningar
Valberedningen

Kommentarer är stängda.