Tjällossning – max fordonsvikt 4 ton

Tjällossning – max fordonsvikt 4 ton

Hej alla medlemmar. Vi är nu i tjällossningsperioden vilket innebär att vår väg är extra känslig för tung belastning. För att minska slitaget och de kostnader det medför så begränsar vi tillåten trafik på våra vägar till fordon med maximal vikt 4 ton. Blåljus, sophämtning och slamsugning är behörig trafik och har dispens från denna regel.

Denna begränsning gäller tills tjällossningen är över vilket brukar ta ett par veckor.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.