Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vill du skriva en motion till årsmötet?

Vill du skriva en motion till årsmötet?

Hej alla medlemmar!

Styrelsen har börjat sina förberedelser inför årsmötet som kommer att hållas den 19 juni 2022.

En viktig del av årsmötet är hanteringen av motioner, och för att underlätta denna process både före och under mötet så har styrelsen tagit fram en mall som vi uppmuntrar alla som vill skriva en motion att använda. Ambitionen är att årsmötet ska ett bra underlag att fatta beslut på. Vi har även gjort ett exempel på hur mallen kan användas, med en fiktiv motion om skyltar. Denna motion är inte på riktigt utan endast ett exempel.

Ni hittar mallen och exemplet på sidan om årsmöten https://fagerholm.nu/arsmoten/

Om du vill skicka in en motion till årsmötet så ska du maila den till styrelsen på fv-styrelse@live.se. Ändra gärna filnamnet innan du skickar in din motion. Sista dagen att skicka in motioner enligt stadgarna är den sista april.

Bästa hälsningar från Styrelsen

Kommentarer är stängda.