Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vattenkvalitén i Fiskmyran – nulägesrapport

Vattenkvalitén i Fiskmyran – nulägesrapport

Hej alla medlemmar. Under vintern och våren har styrelsen informerat om problem med vattenkvalitén i Fiskmyran och har nu några resultat att redovisa. Allt är inte färdigt, men eftersom tiden går och vi fått frågor så kommer här en sammanställning av nuläget. Vattenkvalitén kommer fortsatt att vara en viktig del av den löpande skötseln av sjön.

Vattenprover

Styrelsen har tagit två typer av vattenprov, basvattenprov och badvattenprov. Vi har fått tillbaka resultatet från basvattenprovet och tar nu hjälp av extern expertis för att tolka detta och ta fram en åtgärdsplan.  Resultatet av badvattenprovet väntas denna vecka och vi publicerar när det kommit.

Kontroll av avlopp

Värmdö kommun har kontrollerat att de medlemsfastigheter som angränsar till Fiskmyran har godkända avlopp och återkopplat att alla utom två fastigheter har detta. Kommunen har en pågående tillsynsprocess med dessa fastigheter som omfattar förbud att använda avloppen och vite. Som förening har vi inte någon aktiv roll i denna process, fastighetsägarna är ansvariga för sina avloppsanläggningar och kommunen har tillsynsansvaret.

Grumling av vattnet

Alla vi som badat någon gång i Fiskmyran har sett att vattnet är mörkt och sikten kort. Det bekräftas också av basvattenprovet i kolumnen absorbans. Så har det varit i många år och vi vill inte att det ska bli ännu mörkare och kortare sikt i vattnet. Många faktorer kan påverka detta och enligt erfarenhet från en annan sjö i Stockholms-området som också har höga fosforvärden så kan omfattande röjning av vegetation var en av dem. Vi har därför valt att tillsvidare avstå från maskinell vassklippning, och istället köpt in en enkel vasslie som kan dras efter båt eller användas från brygga av medlemmar med sjötomt för att skonsamt rensa vegetation i begränsad omfattning. Kurt har testat denna och hälsar att den fungerar utmärkt. Ni som vill låna lien är välkomna att kontakta styrelsen på fv-styrelse@live.se

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.