Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vattenkvalitén i Fiskmyran – badvattenprov

Vattenkvalitén i Fiskmyran – badvattenprov

Hej igen alla medlemmar. Förra veckan informerade vi om vattenkvalitén i Fiskmyran och nu kan vi som utlovat komplettera bilden med resultatet av det badvattenprov som togs 21:a juli.

Analysen av provet som är gjort av laboratoriet SGS Analytics visar att badvattnet vid badstranden i Fiskmyran vid provtillfället bedöms som tjänligt – och det med god marginal, både nivåerna för e.coli och intestinala enterokocker ligger på en tiondel av gränsvärdet.

Ni som vill ta del av analysen kan läsa rapporten här.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.