Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vassklippning i Fiskmyran

Vassklippning i Fiskmyran

Klippning av näckrosor och vass i Fiskmyran kommer ej att genomföras i år 2020.

Huvudanledningarna är:

  1. Fiskmyrans tomtförening kommer ej att klippa i år och då får FV stå för hela etableringskostnaden. Det totala kostnaden blir då för hög: 50.000 kr.
  2. Tillväxten på de ytor som vi normalt klipper, är mindre i år.
  3. Att klippa bidrar ej till att vattenkvaliteten blir bättre.

Beslut om klippning av näckrosor och vass för år 2021, får tas på kommande årsmöte.

Mvh Styrelsen

Lämna ett svar