Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
SIMSKOLA på Fiskmyrans badstrand

SIMSKOLA på Fiskmyrans badstrand

Vecka 28-29, måndag-fredan mellan kl 09.15-13.30.
På grund av Covid-19 kommer simskolan genomföras med anpassad verksamhet.
Målet är att förhindra smittspridning genom att minska antal personer som samtidigt vistas på stranden då simskolan pågår.

Stranden är därför endast avsedd för deltagare i pågående simskolegrupp under den tid då simskolan pågår.
Ni som inte är med på simskolan får antingen vara på badstranden före kl 09.15 eller efter kl 13.30.

Vi ber även att ni endast är en vuxen per simmande barn samt att komma till stranden i anslutning till att er grupp startar och att ni lämnar stranden då er grupp är avslutad.
Har man syskon i senare grupp går det bra att vänta kvar på stranden.

Det viktiga är att HÅLLA AVSTÅND!

Vid frågor, maila till styrelsen fv-styrelse@live.se eller prata med simskolelärare Ayla då simskolan börjat.
Mvh
Styrelsen

Lämna ett svar