Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vägunderhåll

Vägunderhåll

Hej alla medlemmar. Styrelsen förbereder nu för säsongens vägarbeten enligt underhållsplanen och den första planerade åtgärden är grusning av de slitna delarna av Dalviksvägen. Detta arbete är planerat till början av nästa vecka. Upphandling av övriga arbeten pågår och vi återkommer när dessa är planerade.

Sandsopning är också beställd och kommer att utföras senast vecka 17.

Vi har fortfarande den tillfälliga begränsningen av bruttovikt till max 4 ton på grund av tjällossning, prognosen är att den behöver vara kvar även nästa vecka.

Bästa hälsningar från styrelsen

Kommentarer är stängda.