Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Styrelsen gör nytt förslag med markavtal för fiber

Styrelsen gör nytt förslag med markavtal för fiber

Som tidigare meddelats så finns det inget markavtal mellan Svensk Infrastruktur (SI) och Fagerholms Vägförening eftersom det hittills inte varit möjligt att få till stånd en tillfredsställande dialog.

Eftersom de berörda (enligt avtalet, se PS nedan) inte själv har rätt att frånträda avtalet med SI förrän efter 24 månader, bad styrelsen SI att erbjuda de som har tecknat avtal med dem att upphäva dessa så att de kan välja alternativa leverantörer.

SI har meddelat att de inte kommer att erbjuder sådan annullering.

Styrelsen beklagar detta, men har – eftersom SI samtidigt via dess VD äntligen har signalerat vilja till dialog och förhandlingar – beslutat att återigen försöka förhandla fram ett markavtalsförslag som medlemmarna i slutändan får ta ställning till vid ett extra årsmöte.

Vattenfall värderar fortsatt möjligheten till kabelnedläggning av elnätet i Fagerholm. Styrelsen ser det som en stor fördel för alla parter om det samförläggs tillsammans med fiber. SI och Vattenfall diskuterar också denna möjlighet.

Arbetet med att ta fram ett markavtalsförslag kommer att starta omedelbart och vi återkommer med mer information så snart som möjligt.

PS: Huruvida SI utan markavtal har rätt att nyttja en sådan klausul är emellertid osäkert. Den som önskar bestrida avtalets giltighet kan fråga Konsumentverket om råd.

Lämna ett svar