Stöld i området

Stöld i området

Tyvärr har det skett en upptäckt stöld av en båtmotor i området. Titta över era båtar så att inte ni också drabbats.

Återigen uppmanar styrelsen till grannsamverkan och extra vaksamhet.

Lämna ett svar