Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
RENSA VÄGTRUMMOR OCH DIKEN

RENSA VÄGTRUMMOR OCH DIKEN

Nu är det tid att åter igen rensa våra vägtrummor och diken från löv, kvistar och sly.

Det är varje fastighetsägares ansvar att rensa i sin vägtrumma under infarten samt att röja den del av tomten där diket angränsar mot vägen.

Många vägtrummor och diken är fulla av löv och sly, vilket göra att vattnet inte kan rinna fritt. Detta innebär  att vattnet inte rinner undan ovan och under vägarna och därmed ökar föreningens kostnader i vägunderhåll.

Mvh

Styrelsen

Lämna ett svar