Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Kulturgallring

Kulturgallring

Kulturgallringen i Fagerholm har tyvärr fått skjutas upp upprepade gånger.
Just nu är markerna för blöta och risken för skador på mark är allt för stor.
Därför planeras gallringen att återupptas under vintern då marken har tjäle, vilket innebär att skadorna på marken ej blir så omfattande.
För de fastigheter som har beställt avverkning på egen tomt, gäller samma avverkningstid som för Fagerholms Vägförening. Om du önskar mer information gällande avverkningen på din tomt, ta kontakt med Johnny på Handens Skog AB.
Med vänlig hälsning
Styrelsen

Lämna ett svar