Parkslide vid infarten Fagerholmsvägen

Parkslide vid infarten Fagerholmsvägen

Styrelsen har varit i kontakt med Värmdö kommun angående parkslide på infarten Fagerholmsvägen.
Marken där ägs av Värmdö kommun, så det är deras ansvar att försöka ta bort parksliden.
Kommunen skall åka och besiktiga och sedan återrapportera till styrelsen
Kommentarer är stängda.