Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Ny lokal och ändrad starttid för årsmötet

Ny lokal och ändrad starttid för årsmötet

Årsmötet för Fagerholms vägförening kommer hållas i ny lokal och ändrad starttid.

Den nya tiden är söndagen den 20 september år 2020, klockan 10.30 – 12.30.

Plats: Gustavsbergsteatern, stora salongen.

Ingen begränsning gällande antal mötesdeltagare, dock en person per fastighet.

Under de rådande omständigheter med Covid-19 sköt styrelsen med stöd av Folkhälsomyndighetens rekommendation upp årets årsstämma, som enligt våra stadgar skall hållas i juni månad. Även om rekommendationen kvarstår kräver dock den fortsatta förvaltningen av föreningen, att stämman genomförs.

Styrelsen valde först att följa REV´s (Riksföreningen Enskilda vägar) rekommendationer gällande max 50 mötesdeltagare. Nu ser styrelsen en demokratisk vinning att frångå denna rekommendation, dels på grund av att många medlemmar har uttryckt ogillande inför denna begränsning, att många viktiga frågor ska avhandlas samt att intresset för att delta på årsmötet har visat sig ovanligt stort detta år.

Styrelsen har lyckats hitta en lokal som tillåter slutet sällskap över 50 personer och kan därför informera att årsmötet kommer hållas i Gustavsbergsteatern kl 10.30-12.30 utan begränsning av antal deltagare.

Trots att vi nu kan vara fler än 50 personer på årsmötet, ska vi ändå göra det vi kan för att begränsa risken för en eventuell smittspridning av Covid-19. Därför gäller fortfarande att alla måste föranmäla sig samt att det endast får vara en person per fastighet som deltar. Om du äger två fastigheter rekommenderas att dessa fastigheter företräds av en person.

För att säkerställa ett brett deltagande i beslutsprocessen uppmuntrar styrelsen medlemmar som inte kan eller inte vill delta fysiskt, att låta sig företrädas av ett ombud. Du ger ombudet den skriftliga fullmakt som ombudet i fråga visar upp när hen registrerar sig vid mötet. Med stöd i ny tillfällig lag, har styrelsen beslutat att ombud kan företräda upp till tre medlemmar. Vill du ge styrelsens ordförande fullmakt, skickar du skriftlig fullmakt till: Kurt Löfgren Fagerholmsvägen 30, 13463 Ingarö. Fullmakten finns med i utskick med kallelsen.

Den obligatoriska föranmälan görs via ett anmälningsformulär som du når denna länk:

https://forms.gle/CJ58QCyQyDu4NAWo8

Länken finns även på föreningens facebookgrupp (Fagerholms samfällighetsförening). Om man ej har tillgång till internet eller mobil, kan man göra anmälan genom att ringa Anna Norling på 070-878 05 27. Vid föranmälan ska du ange namn, adress, fastighetsbeteckning och mailadress/mobilnummer. Du kommer få bekräftelse på din anmälan via angivet mailadress/mobilnummer.

Om du vill ta tillbaka din anmälan, är det viktigt att du skickar in formuläret på nytt med samma uppgifter som tidigare samt fyller i “Jag ångrar min anmälan” med ditt namn.

Vid frågor, vänligen maila styrelsen: fv-styrelse@live.se

Välkomna!

Med vänlig hälsning

Styrelsen

 

Kommentarer är stängda.