Nedriven spegel

Nedriven spegel

Spegeln vid utfarten till Mörtviksvägen är nedriven.
Vi har varit i kontakt med vägverket och arbetar för att en ny spegel ska sättas upp.

Mvh
Styrelsen

Lämna ett svar