Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Möte på Fiskmyrans badplats lördag 15/5 kl 10.30

Möte på Fiskmyrans badplats lördag 15/5 kl 10.30

Styrelsen uppmanar alla som är intresserade av Fiskmyrans badstrand att komma dit nu på lördag 15/5 kl 10.30. Arbetsgruppen för Fiskmyrans badstrand kommer då att bestämma gemensamt vad som behöver åtgärdas inför årets sommar. Mötet organiseras av Anna Norling och alla är välkomna att kontakta henne via mail annanorling74@gmail.com

I svaren på den medlemsenkät som genomfördes i våras var engagemanget och intresset att bidra till skötseln av våra gemensamma grönområden och Fiskmyras badstrand i synnerhet mycket stort. Nu är tiden mogen att gå från ord till handling och aktivt bidra till en trivsam miljö under sommaren på vår fina badstrand!

Styrelsen vill också påminna om att föreningens ekonomi förutsätter ett aktivt engagemang från medlemmarna i skötseln av våra grönytor. Alternativet är att lägga ut detta arbete på företag, men det kostar också vilket i slutända påverkar våra medlemsavgifter.

Med förhoppning om att möta många engagerade medlemmar på en solig badstrand på lördag, bästa hälsningar från styrelsen.

Kommentarer är stängda.