Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Frihuggning av ekar bakom midsommarängen och ut mot havet på Fagerholm

Frihuggning av ekar bakom midsommarängen och ut mot havet på Fagerholm

Illustration: Peter Larsson
Illustration: Peter Larsson

På fredag startar naturvårdsarbetet med frihuggning runt ekarna på midsommarängen och ut mot havet enligt Skogsstyrelsens rådgivning och motionen som lades till Årsmötet 2022. Detta för att få ett vackrare Fagerholm, mer likt de gamla kulturmarker med ståtliga ekar och hasselsnår som fanns här tidigare. Dvs, innan asp och gran tog över, växer in i och gör så att våra ekars livsutrymme försvinner.
Vi har anlitat en entreprenör som startar arbetet under vecka 7. Trädfällning kommer att ske manuellt med motorsåg under veckorna 8 och 10. Utskotning av virke, ihopsamling av ris till faunadepåer kommer att ske med en liten skotare som väger maximalt 4 ton. Den lilla skotaren gör att vi minimerar risken för markskador. Att vi nu använder en så liten skotare gör att kostnaden för att ut riset blir för stor. Istället kommer depåer för biologiskt mångfald; faunadepåer att läggas upp bortanför midsommarängen och eventuellt även upp på berget. Entreprenörerna är utvalda bland sju tillfrågade. När arbete är klart kommer Grönområdesgruppen bjuda in till städdagar för att rensa upp det som maskinen inte kan ta.

Vi ber er vara uppmärksamma på att hålla ordentligt avstånd när och där som arbetet pågår.

Vid frågor kontakta Grönområdesgruppen på mail: fv-styrelse@live.se

Med Vänliga Hälsningar
Grönområdesgruppen och Styrelsen för Fagerholms vägförening

Kommentarer är stängda.