Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vecka 38 drar el-/fibernedläggningen igång

Vecka 38 drar el-/fibernedläggningen igång

Informationsskyltar kommer att finnas vid infart till Fagerholm. Dessa ansvarar entreprenör för att löpande uppdatera.
Entreprenör har rätt att stänga av vissa partier av vägen mellan 09:00 och 15.00. Detta gäller smala delar av väg där vattenfall måste gå in i mitten av väg för att lägga ledning. Se karta.
Vid en eventuell sprängning ansvarar entreprenör för besiktning av närliggande fastigheter (före och efter). Karta
 
OBS! För de fastigheter som har sommarvattenslangar dragna vid väg, vänligen markera dessa tydligt. Entreprenör har inte tillgång till information om var vattenslangarna ligger och därför föreligger det risk för att dessa grävs av om tydlig markering av fastighetsägare ej görs.

Lämna ett svar