Vattenprov vid badplatsen i Fiskmyran

Vattenprov vid badplatsen i Fiskmyran

Under vecka 29 har minst 10 personer som badat i Fiskmyran, blivit sjuka med ffa kräkningar. Huruvida detta är orsakat av vattnet i Fiskmyran eller ej kommer att utredas. Vattenprover kommer att tas av Lotta von Scheele och svar på dessa väntas komma på torsdag, fredag samt i början av nästa vecka.
Så snart svaren finns tillgängliga, kommer vi att informera om dessa här på hemsidan.

Lämna ett svar