Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vägunderhåll/ El och fibernedläggning

Vägunderhåll/ El och fibernedläggning

På grund av de arbeten som pågått med el och fibernedläggningen så har vägunderhållet blivit eftersatt. När vägarbetena med el och fiber är klara så kommer vägunderhåll att påbörjas.

De fastigheter som inte har fungerande fiberkoppling måste själva höra av sig till Svensk Infrastruktur.

Lämna ett svar