Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Vägarbeten Fagerholmsvägen vecka 34 & 35

Vägarbeten Fagerholmsvägen vecka 34 & 35

Nu när det pågår schaktning/sprängning och borrning så kan maskinerna komma att blockera Fagerholmsvägen. Bilister kan få vänta några minuter för att kunna komma igenom och enligt entreprenör så gäller detta främst denna vecka och eventuellt en bit in på nästa vecka.

Lämna ett svar