Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Utöver det nedfallna trädet på Fagerholmsvägen 12-16, har anmälan gjorts till Vattenfall att det ligger träd över ledningen vid Fagerholmsvägen 24 – 26 samt på Svärtgärdsvägen.

Utöver det nedfallna trädet på Fagerholmsvägen 12-16, har anmälan gjorts till Vattenfall att det ligger träd över ledningen vid Fagerholmsvägen 24 – 26 samt på Svärtgärdsvägen.

Lämna ett svar