Uppdatering el och fibernedläggning

Uppdatering el och fibernedläggning

Sjökabel är nu nedlagd och grävning vid ravinen mot Johannedal pågår för närvarande. Likaså arbetar vattenfall med sprängning av dikena fiskmyrevägen/svärtgärdsvägen.

Vecka 49 (4/12) påbörjas grävningen från garaget och fram till Kvarnbäcksvägen. Nätstationerna kommer att sättas på plats även denna vecka.

Driftsättning av högspänning och transformatorstationerna sker 11/12 och den 12/12 är målsättningen att driftsätta högspänningen vid kvarnbäcksvägen.

Lämna ett svar