Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Uppdatering el och fibernedläggning

Uppdatering el och fibernedläggning

Sjökabel är nu nedlagd och grävning vid ravinen mot Johannedal pågår för närvarande. Likaså arbetar vattenfall med sprängning av dikena fiskmyrevägen/svärtgärdsvägen.

Vecka 49 (4/12) påbörjas grävningen från garaget och fram till Kvarnbäcksvägen. Nätstationerna kommer att sättas på plats även denna vecka.

Driftsättning av högspänning och transformatorstationerna sker 11/12 och den 12/12 är målsättningen att driftsätta högspänningen vid kvarnbäcksvägen.

Lämna ett svar