Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Uppdatering el-/fibernedläggning – Start 14-15 februari Svartgärdesvägen 21/23

Uppdatering el-/fibernedläggning – Start 14-15 februari Svartgärdesvägen 21/23

På tisdag kommer vattenfalls entreprenörer påbörja schakt/grävning på svartgärdesvägen. Grävning kommer ske vid svartgärdesvägen 21/23 och de kommer att gräva bort mot ravinen och svartgärdesvägen 44 på vänster sida.  Området kommer att stängas av mellan 07:00 och 16:00. Entreprenör kommer kontakta fastigheter som kan komma att “stängas inne” och informationslappar kommer sättas upp och uppdateras löpande.

På grund av att vissa partier är alldeles för komplicerade att spränga så har vattenfall varit tvungna att ändra i sin plan för vilka områden inom Fagerholm som ska få kabel nedgrävd. Se bifogad fil där Du kan läsa om just Ditt område. Plan för Fagerholm

Fagerbovägen står inte med men ledning kommer att grävas ned enligt ursprunglig plan.

Lämna ett svar