Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
Vi har flyttat! Fagerholms Vägförening hittar du [här](https://fagerholm.vägförening.org).
powered by bulletin
Städdag 19/10

Städdag 19/10

Påminner om städdag nu på lördag den 19/10 kl 10.00.

Samling vid Dämmet och efter lite arbete så bjuds det få kaffe och fika.

Om du vill, kan du också röja upp efter avverkningen vid hygget (mellan nr 7 och 9). Samling kl 10.00.

Ta med deverktyg som kan behövas.

VÄLKOMNA!

 

Lämna ett svar